Sociālā palīdzība

Programma "Dakter, es labi redzu!"
(Latvija, / 22.01.2013.)

Programmas mērķis ir sadarbībā ar skolām gādāt par labu redzi un laikus pamanīt redzes izmaiņas skolas vecuma bērniem, konsultējot par redzes profilaksi un nepieciešamības gadījumā izrakstot receptes briļļu vai kontaktlēcu iegādei.

Sertificēts, praktizējošs oftalmologs Aleksandrs Ceunovs skolēniem sniedz bezmaksas konsultācijas. Redzes pārbaudes veic ar profesionālu mobilo aparatūru. Gadījumos, kad nepieciešama redzes korekcija, bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm nodrošina dāvanu kartes LVL 30,00/EUR 42,69 vērtībā, lai sniegtu iespēju iegādāties brilles vai kontaktlēcas, ar kuru palīdzību koriģēt redzi.

2013. gada 1. pusgadā redze pārbaudīta 539 skolēniem Gulbenes un Balvu novadu 15 mazajās skolās. 138 pārbaudītajiem skolēniem izsniegtas bezmaksas receptes briļļu/lēcu iegādei. Kopumā 2013. gadā iecerēts redzes pārbaudi veikt vismaz 1000 skolas vecuma bērniem.

Skolu apmeklējumi turpinās arī 2013./2014. mācību gadā.

Skolas pieteikuma anketa dalībai programmā un anketas pielikums - skolēnu saraksts, kuriem nepieciešama redzes pārbaude.

Redze ir viena no spēcīgākajām cilvēka maņām. Redzes izmaiņas skolas vecuma bērniem, kas dažādu iemeslu dēļ nav laikus pamanītas vai ārstētas, apgrūtina mācību satura uztveri, socializēšanos un nākotnes perspektīvas darba tirgū. Svarīgi laikus pamanīt redzes izmaiņas, kā arī sniegt profesionālu padomu un palīdzību. Dati par situāciju Latvijā liecina, ka vismaz 44% pārbaudīto jaunāko klašu skolēnu nepieciešama redzes korekcija (pētījums — Latvijas skolēnu redzes skrīnings, 2010). Redzes izmaiņu iemesli skolas vecuma bērniem ir dažādi — pārmērīga mācību slodze, dators, televizors, neprasme atpūtināt un vingrināt acis u.c. Būtisks faktors redzes veiksmīgai korekcijai ir briļļu nēsāšana. Tomēr nereti ģimenes materiālie apstākļi ir nepārvarams šķērslis briļļu iegādei.

Labdarības programma "Maizes rieciens"
(Latvija, / 01.08.2013.)

Lai gan trūcīgo personu skaits sarūk, bezdarba līmenis ir zemāks nekā 2009./2010. gadā, tomēr joprojām Latvijā ir cilvēki, kuri savu vienīgo dienas silto maltīti saņem labdarības organizāciju zupas virtuvēs.

Tālab 2013. gada rudens Borisa un Ināras Teterevu fonds sāk labdarības programmu „MAIZES RIECIENS” ar mērķi – dot iespēju trūcīgām un maznodrošinātām personām gada saņemt regulāru, siltu maltīti.

Īpašs atbalsts iecerēts bērniem, sirmgalvjiem un personām ar īpašām vajadzībām, kā arī paredzēta nauda aktivitātēm, kurās mērķa auditoriju iesaista līdzdarbības pasākumos sava stāvokļa uzlabošanā.

Palīdzība bāreņiem Bali, Indonēzija
(Bali sala, Indonēzija, / 30.07.2012.)

Džodijas O’Šī (Jodie O’Shea) Bāreņu patversme Bali salā, Indonēzijā, atvērta 2005.gadā. Tā nosaukta Džodijas O’Šī (Jodie O’Shea) vārdā par piemiņu cilvēkam, kura ziedoja savu dzīvi, palīdzot citiem un, kura gāja bojā terora aktā Bali 2002.gadā. Patversmē no neiedomājamas nabadzības un bada ir pasargāti vairāk nekā 50 bērnu no Bali, Sumbas un citām Indonēzijas salām vecumā no viena līdz 18 gadiem. Dzīvojot patversmē, bērni un jaunieši piedzīvo brīnumainas pārmaiņas. Patversme pārtiek tikai no turīgu cilvēku ziedojumiem. Finansiālais atbalsts ļauj sarūpēt pārtiku veselīgai un sātīgai maltītei, tiek apsaimniekots nams, segtas izmaksas par audzēkņu izglītību un izmaksātas algas darbiniekiem.

Atbalsts Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrībai „Motus Vita”
(Rīga, / 01.01.2012.)

Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrībai „Motus Vita” apvieno cilvēkus, kas sirgst ar neiromuskulārām slimībām (ALS/MND), kā arī viņu ģimenes locekļiem. Fonda atbalsts vērsts uz to, lai palīdzētu ar neiromuskulārām slimībām sirgstošiem cilvēkiem, aizstāvētu viņu tiesības un intereses, sniegtu saskarsmes iespējas ar citiem cilvēkiem un arī pašus pacientus informētu par slimībām, to ārstēšanas veidiem un iespējām un par psiholoģiskām un sociālām problēmām un to risināšanas iespējām.

 

Labdarības iniciatīva "Kopgalds - siltas maltītes atbalsts"
(Visa Latvija, / Ziedot.lv / 01.10.2011.)

Labdarības iniciatīva „Kopgalds – siltas maltītes atbalsts” apvienoja tos, kas savu vienīgo ikdienas silto maltīti saņem labdarības zupas virtuvēs. No Borisa un Ināras Teterevu fonda puses atbalsts uzsākts 2010.gadā, piešķirot līdzfinansējumu zupas virtuvju darbībai 15 pilsētās. Savukārt 2011./2012. gadā aukstajos mēnešos tika atbalstītas 37 zupas virtuvju darbībai visā Latvijā, labdarības organizācijas izsniedza aptuveni 5 tūkstošus porciju vienā ēdienreizē jeb gandrīz 70 tūkstoši porciju ik mēnesi. 2012./2013. aukstajā sezonā fonds piešķīra atbalstu 56 zupas virtuvju darbībai visos Latvijas novados, aukstajos periodā vidēji mēnesī tiek izsniegts 80 tūkstoši porciju siltas maltītes.

2013. gada vasarā noslēdzās mūsu fonda sekmīgā sadarbība ar Fondu „Ziedot”, īstenojot šo labdarības iniciatīvu.

Turpmāk Borisa un Ināras Teterevu fonds īsteno labdarības programmu "Maizes rieciens" - skatiet www.maizesrieciens.lv.