Fonda dibinātāji

Print page

Kultūras, izglītības un mākslas mecenāti Boriss un Ināra Teterevi ir lielākie privātie mecenāti Latvijā. Teterevu ģimene jau kopš 1994.gada regulāri finansiāli atbalsta labdarības iniciatīvas. Visilgstošāk - jau no 1997. gada - atbalsts tiek sniegts Rundāles pils - Latvijas un arī visas Baltijas ievērojamākā 18. gadsimta baroka arhitektūras ansambļa – restaurācijai un darbībai.

Mecenāts Boriss Teterevs ir Latvijas pilsonis. Dzimis 1953. gada 5. novembrī, Rīgā. 1961. - 1971. gadā mācījies Rīgas 10. vidusskolā. No 1974. līdz 1980. gadam studējis Rīgas Medicīnas institūtā (tagad – Rīgas Stradiņa universitāte). Pēc absolvēšanas deviņus gadus praktizējis Rīgas pilsētas 4. slimnīcā un Rīgas pilsētas 5. slimnīcā. Kopš astoņdesmito gadu beigām līdz 2008. gadam nodarbojās ar uzņēmējdarbību - sākotnēji Latvijā, tad - Krievijā.

2010. gadā kopā ar dzīvesbiedri Ināru Teterevu nodibināja un, pašlaik vada ģimenes labdarības fondu, kā arī ir pievērsies saviem iemīļotajiem vaļaspriekiem.

2010. gadā Borisam Teterevam pasniegts Ministru kabineta Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. 2011. gada 4. maijā Borisam Teterevam piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.

2012. gadā Boriss Teterevs kļūst par Rīgas Stradiņa universitātes Goda doktoru (Doctor honoris causa).

2014. gadā Latvijas Universitāte savā 95. gadu jubilejas svinīgajā Senāta sēdē piešķir mecenātam Borisam Teterevam Latvijas Universitātes Goda biedra titulu. Savukārt 2015. gadā Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir mecenātam Borisam Teterevam Goda mecenāta statusu.

Iekļaujoties Eiropas gada attīstībai norisēs, mecenāti Boriss un Ināra Teterevi 2015. gadā kļūst par Labās gribas vēstniekiem attīstības sadarbībai.

2015. gada 11. novembrī Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes sapulcē mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem ir piešķirts Latvijas Mākslas akadēmijas goda locekļu nosaukums. Mecenāti ir pirmie mākslas, dizaina un kultūras jomas atbalstītāji, kuriem akadēmija piešķir goda locekļa nosaukumu.
 

Mecenāte Ināra Tetereva ir Latvijas pilsone. Dzimusi 1953. gada 6. februārī, Rīgā. Kopš 2010. gada veic ģimenes labdarības fonda valdes priekšsēdētāja vietnieces pienākumus un gādā par vairākiem desmitiem fonda atbalstīto labdarības projektu.

2010. gadā Inārai Teterevai pasniegta Lietišķo sieviešu apvienības gada balva nominācijā „Dāsnākā mecenāte”. 2011. gada 4. maijā Inārai Teterevai piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. 2012. gadā Ināra Tetereva kļūst par Rīgas Stradiņa universitātes Goda doktori (Doctor honoris causa).

2011. gada nogalē mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem pasniegta Cicerona balva

2012. gada 18. novembrī Rīgas domes svinīgajā sēdē mecenātus Teterevus pasludina par "Gada rīdziniekiem 2012". Dantes Aligjēri biedrība Latvijas nodaļa šajā gadā mecenātiem Tetereviem pasniedza biedrības Gada Lielo balvu.

2014. gadā mecenāte Ināra Tetereva kļūst par Latvijas Universitātes Goda biedri. 2015. gadā Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir mecenātei Inārai Teterevai Goda mecenāta statusu (kopā ar dzīvesbiedru Borisu Teterevu).

2015. gada 11. novembrī Latvijas Mākslas akadēmija pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē piešķir Latvijas Mākslas akadēmijas goda locekļu nosaukumu - mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem.

Mecenāti Boriss Teterevs un Ināra Tetereva.
Foto: Ieva Čīka, LETA.

undefined