Rīga

Divpadsmit izstāžu cikls “Patība. Latvijas Laikmetīgās mākslas vēsture”
(Latvijas Nacionālā bibliotēkas Mākslas un mūzikas centrs (4. stāvs), / 09.10.2014.)

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, paplašinot LNB Mākslas un mūzikas centra piedāvātās iespējas, noritēs divpadsmit izstāžu cikls "Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture" (no 2014. gada oktobra līdz 2015. gada oktobrim). 

Projekta "Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture" izstāžu ciklā būs redzami Latvijas laikmetīgās mākslas klasiķu darbi, pārsvarā no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma. Tāpat tiks izstādīti aktuāli strādājošu mākslinieku darbi, kuru daiļrades kāda šķautne tematiski vai stilistiski sasaucas ar attiecīgā klasiķa mākslu. Izstāžu pamatu veidos grāmata "Patība. Personības ceļā uz laikmetīgo mākslu. Padomju Latvijas 60. – 80. gadi" (sastādītāja Helēna Demakova).

"Unikālais izstāžu cikls cieši saistīts ar bibliotēkas pamatmisiju – līdzās mākslas darbiem sniegt iespēju iepazīties arī ar plašu literatūras klāstu - grāmatām, izstāžu katalogiem, enciklopēdiju šķirkļiem - par izstādes māksliniekiem," akcentē LNB Mākslas un mūzikas centra vadītāja Ilze Egle.

"Šī projekta nākotnes vektors ir jaunradīti darbi un par izstādēs dalību ņemošajiem māksliniekiem apkopotā literatūra, kas ir grāmatu formātā. Mūs sagaida daudzi pārsteigumi – gan mākslas darbu, gan teorētisko apceru nozīmē. Kopā 12 izstāžu cikls veido it kā vienu lielu mākslas skati, kura beigsies ar nopietnu katalogu, kuram būtu jāparāda mākslas mantojuma un šodienas mijiedarbība," atzīmē izstāžu cikla kuratore un idejas autore Helēna Demakova.

Izstāžu cikla ietvaros LNB Mākslas un mūzikas centrā katru dienu tiks demonstrētas studijā Platforma Film nesen tapušas filmas par latviešu laikmetīgās mākslas klasiķiem (režisore Ilze Šņore, režisore inscenētāja Ilona Bērziņa, operatori Artūrs Lapinskis un Inese Tīkmane, montāžas inženieris Jānis Ērglis, producents Pāvils Raudonis), kā arī kinolentes par laimetīgās mākslas klasiķiem.

Izstāžu cikls notiks ar Borisa un Ināras Teterevu fonda un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu ciešā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Mūkusalas mākslas salonu un fondu "Mākslai vajag telpu". Projekta idejas autore un kuratore ir Helēna Demakova, darba grupa - Brigita Zelča-Aispure, Aivija Everte, Ilze Egle, Ingrīda Peldekse, Katrīna Teivāne – Korpa, Dace Gasiņa.

Pirmā izstāde veltīta Ausekļa Baušķenieka gleznām no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas, kā arī jauniem Lienes Mackus darbiem un LNB krājuma materiāliem.

Otrā izstāde veltīta veltīta Maijas Tabakas gleznām no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas, kā arī jaunradītām Maijas Kurševas grafikām.

Trešā izstāde veltīta Borisa Bērziņa gleznām no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas, kā arī Barbaras Gailes un Brigitas Zelčas-Aispures mākslas darbiem.

Programma "Nāc un dari! Tu vari!"
(Latvija, / 02.01.2015.)

Programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros sniedz finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas organizācijām pilsētās un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos sniedz atbalstu līdzcilvēkiem. 

Finansiālu atbalstu var saņemt Latvijas biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas, kuras:

  • sniedz atbalstu topošajām māmiņām un jaunajām ģimenēm;
  • savā darbā īsteno iniciatīvas sociālajā, veselības, mūžizglītības, kultūras un apkārtējās vides pilnveidošanas jomā;
  • popularizē aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām iedzīvotāju grupām;
  • īsteno dzīvnieku aizsardzības pasākumus;
  • radoši īsteno iniciatīvas dažādās kultūras jomās;
  • sniedz nepieciešamos sociālos pakalpojumus vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Programmā „Nāc un dari! Tu vari!” Borisa un Ināras Teterevu fonds piešķir finansējumu Latvijā reģistrētām organizācijām, kurām ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai valsts institūciju un/vai vietējiem uzņēmējiem, un, kuru darbības mērķis ir attīstīt daudzveidīgas iniciatīvas aktīvākai un veselīgākai dzīvei vietējā sabiedrībā. Minimālā fonda piešķīruma (granta) summa – EUR 700; maksimālā summa – EUR 7`000. Vismaz 10% no kopējā projekta finansējuma veido vietējās pašvaldības vai citu organizācijas sadarbības partneru līdzfinansējums.

2013. un 2014. gadā ir atbalstītas 102 organizācijas, piešķirot to iecerēm katrā gadā teju EUR 225`000 apmērā. Šogad tiks sniegts atbalsts līdzvērtīgā apjomā.

Svarīgi! 2015. gadā programma "Nāc un dari! Tu vari!" noslēdzas. Tādēļ vēršam uzmanību, ka:

  • fonds šogad pieņem projektu pieteikumus jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 30.10.2015.;
  • šogad iesniegto projektu visas aktivitātes jāpabeidz vēlākais līdz 30.09.2016.

Lai pilnveidotu iesniegto pieteikumu kvalitāti, arī 2015. gadā fonda atbalstu šajā programmā var gūt organizācijas, kuru pārstāvji (vadītājs, projekta vadītājs un/vai grāmatvedis) iepriekš būs apmeklējuši fonda rīkotu apmācību nodarbību "Nāc un dari! ABC". Pašlaik tuvākā nodarbība tiek plānota 2015. gada augusta otrajā pusē. 

Programmas "Nāc un dari! Tu vari!" nolikums (spēkā no 02.01.2015.)

Programmas "Nāc un dari! Tu vari!" atbalstītie projekti, 2015
Programmas "Nāc un dari! Tu vari!" atbalstītie projekti, 2014
Programmas "Nāc un dari! Tu vari!" atbalstītie projekti, 2013

Atbalsts Latvijas Universitātes Botāniskajam dārzam
(Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, / 14.01.2014.)

Latvijas Universitāte parakstījusi līgumu ar Borisa un Ināras Teterevu fondu par Botāniskā dārza atjaunošanu. 7000 m2 platībā tiek atjaunotas rododendru, ziemciešu un paparžu kolekcijas, no jauna veidotas Latvijas savvaļas augu kolekcija, alpinārijs, kā arī tiek labiekārtots dīķis dārza centrālajā daļā.

Atbalsts LU Botāniskajam dārzam paredz kolekciju un ekspozīciju stādījumu atjaunošanu un papildināšanu, teritorijas infrastruktūras sakārtošanu atbilstoši mūsdienu prasībām - izveidojot un atjaunot gājēju celiņus, dīķa laipas, atpūtas zonas, lai dārzs būtu plašai publikai pievilcīga vieta, kur atpūsties, apmierināt zinātkāri, pavadīt brīvo laiku, nodarboties ar pētniecību un izglītību, baudīt izstādes, koncertus un citus kultūras pasākumus.

LU Botāniskais dārzs, kas šobrīd ir arī iemīļota tūrisma vieta un Rīgas zaļā rota, dibināts 1922.gadā, 1926.gadā Botāniskais dārzs pārceļas uz Pārdaugavu, bet 1949. gadā dārzs iegūst savu tagadējo teritoriju. LU Botāniskā dārza kolekcija nepārtraukti tika papildināta, šobrīd tajā ir apmēram 5400 augu sugas. Botāniskajā dārzā darbojas Baltijā unikāla tropu taureņu māja, notiek Puķu balles, ir iespēja iegādāties arī dažādus augus.

Atbalsts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas talantīgāko akadēmijas studentu dalībai nozīmīgos starptautiskos konkursos
(Rīga, / 03.12.2013.)

2013. gada 3. decembrī Borisa un Ināras Teterevu fonds parakstīja sadarbības līgumu ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA) par atbalstu JVLMA talantīgāko studējošo dalībai nozīmīgos starptautiskos konkursos trīs mācību gadu garumā. Projekta mērķis ir sekmēt Latvijas mūziķu plašāku atpazīstamību pasaulē, iekļaušanos starptautiskajā apritē, popularizējot Latvijas vārdu ārvalstīs, kā arī veicinot talantīgu ārvalstu studentu piesaisti akadēmijai.

Fonds no 2013./2014. līdz 2015./2016. mācību gadam finansē JVLMA studējošo, tostarp maģistrantu un doktorantu dalību starptautiski nozīmīgos konkursos, sedzot gan konkursa dalības maksas un citus ar piedalīšanos starptautiskā konkursā saistītos izdevumus, gan ceļa un uzturēšanās izdevumus. Iespēju piedalīties šajā projektā studenti var iegūt konkursa kārtībā visu mācību gadu, piesakoties akadēmijā. 

Labdarības programma "Maizes rieciens"
(Latvija, / 01.08.2013.)

Lai gan trūcīgo personu skaits sarūk, bezdarba līmenis ir zemāks nekā 2009./2010. gadā, tomēr joprojām Latvijā ir cilvēki, kuri savu vienīgo dienas silto maltīti saņem labdarības organizāciju zupas virtuvēs.

Tālab 2013. gada rudens Borisa un Ināras Teterevu fonds sāk labdarības programmu „MAIZES RIECIENS” ar mērķi – dot iespēju trūcīgām un maznodrošinātām personām gada saņemt regulāru, siltu maltīti.

Īpašs atbalsts iecerēts bērniem, sirmgalvjiem un personām ar īpašām vajadzībām, kā arī paredzēta nauda aktivitātēm, kurās mērķa auditoriju iesaista līdzdarbības pasākumos sava stāvokļa uzlabošanā.

Raidījumu un pārraižu cikls "Teātris.zip" - Latvijas teātru labākās izrādes LTV1 kanālā
(Latvija, / Latvijas Televīzija / 01.09.2012.)

Raidījumu un pārraižu "Teātris.zip" piedāvā Latvijas sabiedrībai – dažādu paaudžu televīzijas skatītājiem un arī nākotnes auditorijām unikālu ieguvumu – izvērstu un sistēmisku labāko un skatītāju iecienītāko teātra izrāžu demonstrējumus LTV programmā, kā arī šodienas labāko teātra izrāžu ierakstu izveidi pārraidīšanai nākotnē. 2012./2013. sezonā ir iespēja redzēt 39 dažādu laiku labākos Latvijas teātru izrāžu ierakstus. Paralēli Latvijas Televīzija veic teātru 19 labāko izrāžu ierakstus. Tās ir izrādes, kas iekļautas Latvijas kultūras kanonā, kā arī iestudējumi, kas uzskatāmi par sava laika zīmēm. 

Patversme "Dzīvnieku draugs”
(Rīga, / 01.01.2012.)

Fonds atbalsta ārkārtas veterinārā palīdzību, aprūpi un rehabilitāciju cietušajiem bezsaimnieku dzīvniekiem un pilsētas koloniju kaķu sterilizācijas programmu 2012. – 2014. gados. Katru mēnesi „Dzīvnieku draugs” nodrošina iespēju uz jaunām mājām no patversmes doties vidēji 15 - 20 suņiem un 50 - 60 kaķiem. Fonds atbalsta koloniju kaķu sterilizācijas programmu dažādās Latvijas vietās, visvairāk Rīgā, ar “noķer-sterilizē-atlaiž” metodi, kas ir pieradījusi efektivitāti – dzīves kvalitāte ir uzlabojusies ne tik vien kaķiem, bet arī cilvēkiem, un ielas kaķi no apgrūtinājuma ir kļuvuši par normālu pilsētvides sastāvdaļu.

 

 

Atbalsts Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrībai „Motus Vita”
(Rīga, / 01.01.2012.)

Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrībai „Motus Vita” apvieno cilvēkus, kas sirgst ar neiromuskulārām slimībām (ALS/MND), kā arī viņu ģimenes locekļiem. Fonda atbalsts vērsts uz to, lai palīdzētu ar neiromuskulārām slimībām sirgstošiem cilvēkiem, aizstāvētu viņu tiesības un intereses, sniegtu saskarsmes iespējas ar citiem cilvēkiem un arī pašus pacientus informētu par slimībām, to ārstēšanas veidiem un iespējām un par psiholoģiskām un sociālām problēmām un to risināšanas iespējām.

 

Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijai
(Rīga, / Latvijas Mākslas akadēmija / 04.04.2012.)

2012. gada 4. aprīlī Borisa un Ināras Teterevu fonds parakstīja sadarbības memorandu par atbalsta piešķiršanu Latvijas Mākslas akadēmijas izcilības stiprināšanai, kā arī atbalsta Latvijas Mākslas akadēmijas balvu, kuras mērķis ir apzināt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas vizuālās mākslas, dizaina un mākslas zinātnes jomās, veicinot mākslas procesu attīstību, kā arī jaunu ideju un projektu īstenošanu. Jau iepriekš ar fonda 2011.gadā pasniedza pirmās LMA Balvas, kas piešķirtas gleznotājai Džemmai Skulmei, mākslas vēsturniecei Laimai Slavai un gleznotājam Jānim Avotiņam.

2012. gada 21. novembrī tika pasniegtas pirmās trīs "Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā".

 

Atbalsts Rīgas Stradiņa universitātei
(Rīga, / Rīgas Stradiņa universitāte / 04.10.2010.)

Sadarbības ietvaros dibinātas "Mecenāta Borisa Tetereva stipendijas medicīnā" centīgu medicīnas studentu atbalstam, kuru studiju iespējas ierobežo materiāli apsvērumi vai kuru izcilie sasniegumi jau studiju gaitā pelna īpašu atzinību, izveidota "Inteliģences akadēmija", piešķirts atbalsts mācību modernizācijas un konkurētspējas stiprināšanas projektiem.

 

 

Atbalsts mākslinieciskai izaugsmei
(Rīga, Jūrmala, / 01.04.2011.)

Sadarbībā ar Starptautisko bērnu un jauniešu biedrību „Eventus” fonds sniedz atbalstu mākslinieciskai pašizpausmei baletā ikgadējos festivālos „Rīgas pavasaris” un „Ziemas pasaka”, kuros piedalās vairāki simti bērnu un jauniešu no Latvijas, Krievijas, Lietuvas, Baltkrievijas un citām valstīm.

 

 

Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata
(Rīga, / 11.10.2011.)

Ar fonda atbalstu iznākusi protokola un etiķetes ekspertes Aijas Odiņas jaunākā grāmatas "Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata", kuras 1000 eksemplāri, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, ir uzdāvināti visu Latvijas reģionu bibliotēkām, kā arī nevalstiskajām organizācijām. 

 

Sadarbība ar J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju
(Rīga, / 22.03.2012.)

Sekmējot mūzikas izglītības attīstību, fonds sniedz dāvinājumu jaunu trīmanuāļu mehānisko stabuļu ērģeļu būvei. Tās būs pirmās jaunbūvētās ērģeles kopš 20.gs. 70-tajiem gadiem. 

 

Sadarbība ar M.Čehova Rīgas Krievu teātri
(Rīga, / 01.07.2010.)

Atbalsts sniegts V.Šekspīra lugas „Divpadsmitā nakts” iestudējumam (2011./2012. sezona) un uzvedumam par leģendārā Oskara Stroka mūziku - „Tango ar Stroku” (2012. gadā). Pēdējā bauda nedalītu latviešu un krievu skatītāju mīlestību un parasti ir izpārdota.

2013. gadā fonds un M.Čehova Rīgas krievu teātri vienojās par fonda atbalstu jauniestudējumiem LVL 100`000,- apmērā. 2013. gada 11. maijā pie skatītājiem nonāk pirmais iestudējums šīs vienošanās ietvaros -  operete "Līgavaiņi”.

Piemineklis izcilajam baletdejotājam Mārim Liepam
(Rīga, / LR Kultūras ministrija / 28.08.2010.)

2010. gada 24. augustā tika parakstīts Nodomu protokols par M.Liepas pieminekļa izveidi, klātesot Latvijas baleta leģendām, Māra Liepas skatuves partneriem, klasesbiedriem un Latvijas Nacionālā baleta vadošajiem solistiem. Dokumentu parakstīja projektā iesaistītās puses – LR Kultūras ministrija, Rīgas dome, mecenāti Boriss un Ināra Teterevi un mākslinieka dēls, M.Liepas labdarības fonda vadītājs Andris Liepa.

Projekta mērķis ir izcilā mākslinieka godināšana ar tikpat augstvērtīgu mākslas darbu, ne tikai pieminot dejotāja Māra Liepas panākumus, bet tiecoties kļūt par ilglaicīgu simbolu Latvijas baleta sasniegumiem.

Vairāk par M.Liepu lasiet šeit.

 

Latvijas Nacionālās operas Akadēmija
(Rīga, Latvijas Nacionālā opera, / Latvijas Nacionālā opera / 28.11.2012.)

Latvijas Nacionālās operas Akadēmijas mērķis ir jauno mākslinieku apmācība, palīdzot uzsākt profesionālās gaitas operas teātrī, kā arī nodrošinot mākslinieku profesionālo tālākizglītību un pilnveidošanos. Latvijas Nacionālā opera (LNO) ir Latvijā vienīgais profesionālais operteātris, ar kura sasniegumiem lepojamies nacionālajā un starptautiskajā mērogā. LNO konsekventi demonstrē augstu māksliniecisko sniegumu un vienlaikus ir arī karjeras tramplīns vietējiem un ārvalstu jaunajiem māksliniekiem. LNO ir Eiropas operas akadēmiju tīkla biedrs (European Network of Opera Academies, enoa). ENOA mērķis arī ir izglītot jaunos profesionāļus – dziedātājus, komponistus, režisorus, libretistus un pianistus, palīdzot viņiem no mācekļiem kļūt par meistariem.

Borisa un Ināras Teterevu fonda programma izglītības izcilībai
(Rīga, / 01.09.2011.)

Programmas mērķis ir veicināt izcilas, kvalitatīvas un konkurētspējīgas augstākās izglītības attīstību, kas nodrošinātu indivīdiem iespēju radoši un aktīvi piedalīties uz zināšanām balstītā ekonomikā, uzlabot valsts konkurētspēju, radot ilgtspējīgu un pastāvīgu vidi nākamajām paaudzēm un inteliģentai sabiedrībai. Programmas ietvaros Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Mākslas akadēmijā vietējo un ārvalstu ekspertu komanda izstrādā augstskolu stratēģiskās rīcības plānus to izcilības un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai. Šo mērķu sasniegšanas nolūkos tiek veikti unikāli pētījumi, izmantojot aktuālos Eiropas Augstākās izglītības telpā aprobētos pētniecības rīkus un metodes, kuros piedalījās Latvijas Mākslas akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes vadība, mācībspēki, studenti, kā arī absolventi. 

 

Labdarības iniciatīva "Kopgalds - siltas maltītes atbalsts"
(Visa Latvija, / Ziedot.lv / 01.10.2011.)

Labdarības iniciatīva „Kopgalds – siltas maltītes atbalsts” apvienoja tos, kas savu vienīgo ikdienas silto maltīti saņem labdarības zupas virtuvēs. No Borisa un Ināras Teterevu fonda puses atbalsts uzsākts 2010.gadā, piešķirot līdzfinansējumu zupas virtuvju darbībai 15 pilsētās. Savukārt 2011./2012. gadā aukstajos mēnešos tika atbalstītas 37 zupas virtuvju darbībai visā Latvijā, labdarības organizācijas izsniedza aptuveni 5 tūkstošus porciju vienā ēdienreizē jeb gandrīz 70 tūkstoši porciju ik mēnesi. 2012./2013. aukstajā sezonā fonds piešķīra atbalstu 56 zupas virtuvju darbībai visos Latvijas novados, aukstajos periodā vidēji mēnesī tiek izsniegts 80 tūkstoši porciju siltas maltītes.

2013. gada vasarā noslēdzās mūsu fonda sekmīgā sadarbība ar Fondu „Ziedot”, īstenojot šo labdarības iniciatīvu.

Turpmāk Borisa un Ināras Teterevu fonds īsteno labdarības programmu "Maizes rieciens" - skatiet www.maizesrieciens.lv.

 

 

 

 

Kopienu filantropijas attīstības programma 2012 - 2017
(Latvija, /
Talsu novada fonds
Valmieras novada fonds
/ 01.02.2012.)

Mērķis – nostiprināt un attīstīt kopienu filantropijas konceptu Latvijā/Baltijā, sniedzot atbalstu esošo kopienu fondu attīstībai un jaunām kopienu fondu izveides iniciatīvām reģionos.

Programmas ietvaros kā mācību bāzes un konsultanti iedzīvotāju forumu norisei un jaunu kopienu fondu izveidei darbojas Valmieras novada fonds un Talsu novada fonds; sniedz finansiālu atbalstu esošo kopienu fondu darbībai un attīstībai uz īpašiem noteikumiem konkursa kārtībā; sniedz finansiālu atbalstu jaunu kopienu fondu izveidei Latvijā uz īpašiem noteikumiem konkursa kārtībā; attīstīta kopienu fondu savstarpējo un starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu Baltijas līmenī, kā arī tiek dota iespēja paplašināt redzesloku un zināšanas gan Rietumos, gan Austrumos; īsteno izglītojošus pasākumus izpratnes un prasmju veicināšanai filantropijas jomā.

Programmas īstenošanā Borisa un Ināras Teterevu fonds sadarbojas ar Kopienu fondu kustību. Tā apvieno Latvijas kopienu fondus, lai veicinātu filantropiju un iedzīvotāju līdzdalību sava novada attīstībā. Kopienu fondu kustība ir nacionālais kompetenču centrs kopienu filantropijas jomā. 

 

TV raidījums "Ķepa uz sirds"
(Rīga, / "Summer Studio", producentu apvienība / 01.09.2010.)

"Ķepa uz sirds" – raidījums visai ģimenei par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, speciālistu padomiem, dzīvnieku kopšanu, audzināšanu un citām interesantām lietām. "Ķepa uz sirds" dodas ciemos uz dzīvnieku patversmēm un palīdz atrast to iemītniekiem jaunas mājas un saimniekus.

Raidījums skatāms LTV1 kanālā sestdienās plkst.10.00, atkārtojums - svētdienās plkst.15.30. Savukārt jebkurā laikā internetā - www.kepauzsirds.lv.

Mākslas objekts "Gondola" Mākslas muzejā "Rīgas birža"
(Rīga, / 01.03.2011.)

2012. gadā Mākslas muzejs “Rīgas Birža” ieguvis jaunu, pastāvīgu, starptautiski pazīstamu zīmi – pasaulslavenā Krievijas mākslinieka Dmitrija Gutova mākslas darbu “Gondola”. Dāvinājums ir lielformāta mākslas objekts - sastindzis īstas Venēcijas gondolas sprādziens – telpisks, taču reizē lineāri skaidrs vēstījums. Tas ir no sprādziena haosa radīts mākslinieka kosmoss – sakārtota kultūras pasaule. "Gondola" ir Borisa un Ināras Teterevu fonda dāvinājums muzejam. Mākslas darbu atklāja 2012. maijā. 

 

Atbalsts sieviešu invalīdu asociācijas „Aspazija” darbībai Rīgā un tās nodaļās 11 Latvijas reģionos 2011/2013
(Rīga, / 01.08.2011.)

Projekta mērķi - izveidot plašāku sadarbību ar "Aspazija" reģionālajām nodaļām, nodrošināt personu ar invaliditāti salona "Saulgrieze" Rīgas Centrāltirgū sekmīgu darbību un paplašināt "Aspazija" Rīgas nodaļas aktivitātes.