Āzija

Skolas ķieģeļu cepļos dzīvojošiem bērniem Nepālā
(Nepāla, / 01.01.2014.)

 2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds ir uzsācis divu gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, kas partnerībā ar organizāciju Brick Clean Network ievieš programmu Nepālas ķieģeļu cepļu strādnieku kopienā Katmandu ielejā.

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītību vairāk nekā 400 bērniem, kuri dzīvo un strādā 5 ķieģeļu cepļos, izveidojot alternatīvas izglītības programmas, kas radīs tiltu starp ķieģelu ražošanas sezonu un oficiālo skolas mācību gadu. Bērniem tiks nodrošināts skolas transports, mācību materiāli un citi nepieciešamie resursi. Izglītības nodrošināšana ķieģeļu cepļu strādnieku bērniem radīs nākotnes izaugsmes iespējas izglītības, ekonomikas un sociālajā aspektā, lai turpmāk viņi varētu izvēlēties labākus dzīves apstākļus.

Līdz ar iedzīvotāju skaita pieaugumu un valsts urbanizāciju, celtniecība ir kļuvusi par Nepālas trešo lielāko ekonomikas sektoru, kas turpina augt. Augstais pieprasījums pēc celtniecības materiāliem ir veicinājis ķieģeļu cepļu veidošanos un nepieciešamību pēc lēta darbaspēka, jo ķieģeļu kvalitāte nav nozīmīga. Lai arī darba apstākļi cepļos ir necilvēcīgi, tie nodrošina darbu tūkstošiem mazkvalificētu strādnieku. Ķieģeļu gatavošanas sezonā no septembra līdz maijam strādnieku ģimenes kopā ar bērniem pārceļas dzīvot uz ķieģeļu cepļiem. No 175 000 cepļu strādniekiem 60 000 ir bērni, kuri strādā neveselīgos un nedrošos apstākļos un šī darba laikā neapmeklē skolu.

Palīdzība bāreņiem Bali, Indonēzija
(Bali sala, Indonēzija, / 30.07.2012.)

Džodijas O’Šī (Jodie O’Shea) Bāreņu patversme Bali salā, Indonēzijā, atvērta 2005.gadā. Tā nosaukta Džodijas O’Šī (Jodie O’Shea) vārdā par piemiņu cilvēkam, kura ziedoja savu dzīvi, palīdzot citiem un, kura gāja bojā terora aktā Bali 2002.gadā. Patversmē no neiedomājamas nabadzības un bada ir pasargāti vairāk nekā 50 bērnu no Bali, Sumbas un citām Indonēzijas salām vecumā no viena līdz 18 gadiem. Dzīvojot patversmē, bērni un jaunieši piedzīvo brīnumainas pārmaiņas. Patversme pārtiek tikai no turīgu cilvēku ziedojumiem. Finansiālais atbalsts ļauj sarūpēt pārtiku veselīgai un sātīgai maltītei, tiek apsaimniekots nams, segtas izmaksas par audzēkņu izglītību un izmaksātas algas darbiniekiem.

Zilonīte Mūsa Taizemē
(Taizeme, / 01.08.2010.)

Teterevu ģimene īpašas rūpes izrāda par dzīvniekiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Ja pie mums cilvēki dažkārt nepienācīgi rūpējas par mājdzīvniekiem, tad Taizemē, līdz ar lauksaimniecības modernizēšanos, lieki kļūs ziloņi. Lai novērstu ziloņu izmantošanu ubagošanai, organizācija „The Golden Triangle Asian Elephant Foundation” uzņēmusies „pensionēto” ziloņu aprūpi. Pašlaik Teterevu ģimenes pastāvībā aizgādnībā Taizemē atrodas zilonīte Mūsa.