Āfrika

Kalnu gorillu glābšana Āfrikā
(Ruanda, Uganda, Burundi, Āfrika, / 01.08.2010.)

Bezpeļņas organizācija „Mountain Gorilla Veterinary Project” pēdējos trīsdesmit gadus velta savu darbu apdraudēto sudrabmuguras kalnu gorillu populācijas saglabāšanai Āfrikas valstīs Ruandā, Burundi un Ugandā. Kalnu gorillas spēj izdzīvot tikai dabiskos savvaļas apstākļos, un viņu skaits bija kristiski samazinājies. Pateicoties "gorillu dakteru" un ziedotāju atbalstam, ar rūpīgu darbu izdevies palielināt kalnu gorillu skaitu līdz 780 šīs sugas īpatņiem. Borisa un Ināras Teterevu fonds sniedz ikgadēju finansiālu atbalstu šīm rūpēm par dzīvniekiem.