Āfrika

Atbalsts Indijas riekstu audzētājiem Gvinejā-Bisavā, Āfrikā
(Gvineja-Bisava, / 01.01.2014.)

 2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds ir uzsācis trīs gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, kas partnerībā ar ANO Attīstības programmu un Nacionālo Lauksaimniecības ražotāju asociāciju ievieš programmu Rietumāfrikas republikā Gvinejā-Bisavā, Bafatas un Gabu reģionā.

Gvinejas-Bisava ir Rietumāfrikas republika, bijusī Portugāles kolonija, kuras iekšzemes kopprodukts ir viens no mazākajiem pasaulē (16 reižu mazāks par Latvijas) un tieši lauksaimnieku kopienas ir visnabadzīgākās. To pārstāvji nevar izmantot savas sociālās un politiskās tiesības, viņi nevar piekļūt valdības pakalpojumiem un infrastruktūrām un tāpēc dzīvo ekstremālos apstākļos un nespēj uzturēt labu veselību.

Programmas mērķis ir uzlabot ražošanu Indijas riekstu audzētāju saimniecībās, kā arī mazināt tirgus barjeras mazajiem lauksaimniekiem, dot iespēju nabadzīgākajām saimniecībām attīstīt ražošanu un palīdzēt izveidot tirgus struktūras, kas ļaus šiem lauksaimniekiem reaģēt uz tirgus iespējām un palielināt savus iztikas līdzekļus.

Šī programma uzlabos investīciju atdevi 3000 saimniecībām, uzlabojot produktivitāti un produktu kvalitāti, nodrošinot tehnisko palīdzību un ieviešot finanšu mehānismus, kas atbalsta ieguldījumus ražošanā ar pievienoto vērtību. Programmas aktivitātes iekļaus: apmācību, ražošanas un apstrādes vietu izveidi, atbalsta sniegšanu sadarbības veidošanā ar finanšu institūcijām, sadarbības veidošanu ražošanas sektora atbalstam valstiskā līmenī.

Kalnu gorillu glābšana Āfrikā
(Ruanda, Uganda, Burundi, Āfrika, / 01.08.2010.)

Bezpeļņas organizācija „Mountain Gorilla Veterinary Project” pēdējos trīsdesmit gadus velta savu darbu apdraudēto sudrabmuguras kalnu gorillu populācijas saglabāšanai Āfrikas valstīs Ruandā, Burundi un Ugandā. Kalnu gorillas spēj izdzīvot tikai dabiskos savvaļas apstākļos, un viņu skaits bija kristiski samazinājies. Pateicoties "gorillu dakteru" un ziedotāju atbalstam, ar rūpīgu darbu izdevies palielināt kalnu gorillu skaitu līdz 780 šīs sugas īpatņiem. Borisa un Ināras Teterevu fonds sniedz ikgadēju finansiālu atbalstu šīm rūpēm par dzīvniekiem.