Rūpes par dzīvniekiem

Kalnu gorillu glābšana Āfrikā
(Ruanda, Uganda, Burundi, Āfrika, / 01.08.2010.)

Bezpeļņas organizācija „Mountain Gorilla Veterinary Project” pēdējos trīsdesmit gadus velta savu darbu apdraudēto sudrabmuguras kalnu gorillu populācijas saglabāšanai Āfrikas valstīs Ruandā, Burundi un Ugandā. Kalnu gorillas spēj izdzīvot tikai dabiskos savvaļas apstākļos, un viņu skaits bija kristiski samazinājies. Pateicoties "gorillu dakteru" un ziedotāju atbalstam, ar rūpīgu darbu izdevies palielināt kalnu gorillu skaitu līdz 780 šīs sugas īpatņiem. Borisa un Ināras Teterevu fonds sniedz ikgadēju finansiālu atbalstu šīm rūpēm par dzīvniekiem.

Zilonīte Mūsa Taizemē
(Taizeme, / 01.08.2010.)

Teterevu ģimene īpašas rūpes izrāda par dzīvniekiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Ja pie mums cilvēki dažkārt nepienācīgi rūpējas par mājdzīvniekiem, tad Taizemē, līdz ar lauksaimniecības modernizēšanos, lieki kļūs ziloņi. Lai novērstu ziloņu izmantošanu ubagošanai, organizācija „The Golden Triangle Asian Elephant Foundation” uzņēmusies „pensionēto” ziloņu aprūpi. Pašlaik Teterevu ģimenes pastāvībā aizgādnībā Taizemē atrodas zilonīte Mūsa. 

Patversme "Dzīvnieku draugs”
(Rīga, / 01.01.2012.)

Fonds atbalsta ārkārtas veterinārā palīdzību, aprūpi un rehabilitāciju cietušajiem bezsaimnieku dzīvniekiem un pilsētas koloniju kaķu sterilizācijas programmu 2012. – 2014. gados. Katru mēnesi „Dzīvnieku draugs” nodrošina iespēju uz jaunām mājām no patversmes doties vidēji 15 - 20 suņiem un 50 - 60 kaķiem. Fonds atbalsta koloniju kaķu sterilizācijas programmu dažādās Latvijas vietās, visvairāk Rīgā, ar “noķer-sterilizē-atlaiž” metodi, kas ir pieradījusi efektivitāti – dzīves kvalitāte ir uzlabojusies ne tik vien kaķiem, bet arī cilvēkiem, un ielas kaķi no apgrūtinājuma ir kļuvuši par normālu pilsētvides sastāvdaļu.

 

 

TV raidījums "Ķepa uz sirds"
(Rīga, / "Summer Studio", producentu apvienība / 01.09.2010.)

"Ķepa uz sirds" – raidījums visai ģimenei par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, speciālistu padomiem, dzīvnieku kopšanu, audzināšanu un citām interesantām lietām. "Ķepa uz sirds" dodas ciemos uz dzīvnieku patversmēm un palīdz atrast to iemītniekiem jaunas mājas un saimniekus.

Raidījums skatāms LTV1 kanālā sestdienās plkst.10.00, atkārtojums - svētdienās plkst.15.30. Savukārt jebkurā laikā internetā - www.kepauzsirds.lv.

Jaunā Lāču māja Līgatnes dabas takās
(Līgatne, Gaujas Nacionālais parks, / 01.04.2012.)

Pateicoties fonda līdzfinansējumam, Līgatnes dabas takās 2012. gadā tapa Lāču jaunā lācenītei Ilzītei un lācēniem Puika, Mikus un Made. Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975.gadā, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar dabu, Latvijā dzīvojošo savvaļas zīdītājdzīvnieku sugām, dabas daudzveidību un aizsardzības nepieciešamību. Dabas takās sastopamie meža dzīvnieki atvesti no dažādām Latvijas vietām – viņi ir bijuši ievainoti vai arī pieradināti dzīvnieku mazuļi, kas nav spējīgi izdzīvot bez cilvēku gādības un patstāvīgi atrast barību.