Izglītība

Atbalsts Latvijas Universitātes Botāniskajam dārzam
(Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, / 14.01.2014.)

Latvijas Universitāte parakstījusi līgumu ar Borisa un Ināras Teterevu fondu par Botāniskā dārza atjaunošanu. 7000 m2 platībā tiek atjaunotas rododendru, ziemciešu un paparžu kolekcijas, no jauna veidotas Latvijas savvaļas augu kolekcija, alpinārijs, kā arī tiek labiekārtots dīķis dārza centrālajā daļā.

Atbalsts LU Botāniskajam dārzam paredz kolekciju un ekspozīciju stādījumu atjaunošanu un papildināšanu, teritorijas infrastruktūras sakārtošanu atbilstoši mūsdienu prasībām - izveidojot un atjaunot gājēju celiņus, dīķa laipas, atpūtas zonas, lai dārzs būtu plašai publikai pievilcīga vieta, kur atpūsties, apmierināt zinātkāri, pavadīt brīvo laiku, nodarboties ar pētniecību un izglītību, baudīt izstādes, koncertus un citus kultūras pasākumus.

LU Botāniskais dārzs, kas šobrīd ir arī iemīļota tūrisma vieta un Rīgas zaļā rota, dibināts 1922.gadā, 1926.gadā Botāniskais dārzs pārceļas uz Pārdaugavu, bet 1949. gadā dārzs iegūst savu tagadējo teritoriju. LU Botāniskā dārza kolekcija nepārtraukti tika papildināta, šobrīd tajā ir apmēram 5400 augu sugas. Botāniskajā dārzā darbojas Baltijā unikāla tropu taureņu māja, notiek Puķu balles, ir iespēja iegādāties arī dažādus augus.

Atbalsts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas talantīgāko akadēmijas studentu dalībai nozīmīgos starptautiskos konkursos
(Rīga, / 03.12.2013.)

2013. gada 3. decembrī Borisa un Ināras Teterevu fonds parakstīja sadarbības līgumu ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA) par atbalstu JVLMA talantīgāko studējošo dalībai nozīmīgos starptautiskos konkursos trīs mācību gadu garumā. Projekta mērķis ir sekmēt Latvijas mūziķu plašāku atpazīstamību pasaulē, iekļaušanos starptautiskajā apritē, popularizējot Latvijas vārdu ārvalstīs, kā arī veicinot talantīgu ārvalstu studentu piesaisti akadēmijai.

Fonds no 2013./2014. līdz 2015./2016. mācību gadam finansē JVLMA studējošo, tostarp maģistrantu un doktorantu dalību starptautiski nozīmīgos konkursos, sedzot gan konkursa dalības maksas un citus ar piedalīšanos starptautiskā konkursā saistītos izdevumus, gan ceļa un uzturēšanās izdevumus. Iespēju piedalīties šajā projektā studenti var iegūt konkursa kārtībā visu mācību gadu, piesakoties akadēmijā. 

Atbalsts atvērtās enciklopēdijas Wikipedia attīstībai 2012 - 2014
(Losandželosa, Kalifornijas štats, ASV, / 01.01.2012.)

Borisa un Ināras Teterevu fonds sniedz ikgadēju atbalstu atvērtās enciklopēdijas Wikipedia mērķu sasniegšanai: a) pilnveidot infrastruktūru, b) palielināt enciklopēdijas apmeklētāju skaitu, c) uzlabot satura kvalitāti, d) paplašināt enciklopēdijas satura sasniedzamību vairāk valodās, d) ieviest jauninājumus. Pašlaik Wikipedia ir pieejama gandrīz 300 valodās, tai skaitā latviešu, līvu un krievu valodās, kuras lieto Latvijā. Wikipedia tiešsaistē apmeklē vairāk nekā 400 miljonu apmeklētāju mēnesī.  

Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijai
(Rīga, / Latvijas Mākslas akadēmija / 04.04.2012.)

2012. gada 4. aprīlī Borisa un Ināras Teterevu fonds parakstīja sadarbības memorandu par atbalsta piešķiršanu Latvijas Mākslas akadēmijas izcilības stiprināšanai, kā arī atbalsta Latvijas Mākslas akadēmijas balvu, kuras mērķis ir apzināt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas vizuālās mākslas, dizaina un mākslas zinātnes jomās, veicinot mākslas procesu attīstību, kā arī jaunu ideju un projektu īstenošanu. Jau iepriekš ar fonda 2011.gadā pasniedza pirmās LMA Balvas, kas piešķirtas gleznotājai Džemmai Skulmei, mākslas vēsturniecei Laimai Slavai un gleznotājam Jānim Avotiņam.

2012. gada 21. novembrī tika pasniegtas pirmās trīs "Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā".

 

Atbalsts Rīgas Stradiņa universitātei
(Rīga, / Rīgas Stradiņa universitāte / 04.10.2010.)

Sadarbības ietvaros dibinātas "Mecenāta Borisa Tetereva stipendijas medicīnā" centīgu medicīnas studentu atbalstam, kuru studiju iespējas ierobežo materiāli apsvērumi vai kuru izcilie sasniegumi jau studiju gaitā pelna īpašu atzinību, izveidota "Inteliģences akadēmija", piešķirts atbalsts mācību modernizācijas un konkurētspējas stiprināšanas projektiem.

 

 

Atbalsts mākslinieciskai izaugsmei
(Rīga, Jūrmala, / 01.04.2011.)

Sadarbībā ar Starptautisko bērnu un jauniešu biedrību „Eventus” fonds sniedz atbalstu mākslinieciskai pašizpausmei baletā ikgadējos festivālos „Rīgas pavasaris” un „Ziemas pasaka”, kuros piedalās vairāki simti bērnu un jauniešu no Latvijas, Krievijas, Lietuvas, Baltkrievijas un citām valstīm.

 

 

Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata
(Rīga, / 11.10.2011.)

Ar fonda atbalstu iznākusi protokola un etiķetes ekspertes Aijas Odiņas jaunākā grāmatas "Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata", kuras 1000 eksemplāri, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, ir uzdāvināti visu Latvijas reģionu bibliotēkām, kā arī nevalstiskajām organizācijām. 

 

Borisa un Ināras Teterevu fonda programma izglītības izcilībai
(Rīga, / 01.09.2011.)

Programmas mērķis ir veicināt izcilas, kvalitatīvas un konkurētspējīgas augstākās izglītības attīstību, kas nodrošinātu indivīdiem iespēju radoši un aktīvi piedalīties uz zināšanām balstītā ekonomikā, uzlabot valsts konkurētspēju, radot ilgtspējīgu un pastāvīgu vidi nākamajām paaudzēm un inteliģentai sabiedrībai. Programmas ietvaros Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Mākslas akadēmijā vietējo un ārvalstu ekspertu komanda izstrādā augstskolu stratēģiskās rīcības plānus to izcilības un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai. Šo mērķu sasniegšanas nolūkos tiek veikti unikāli pētījumi, izmantojot aktuālos Eiropas Augstākās izglītības telpā aprobētos pētniecības rīkus un metodes, kuros piedalījās Latvijas Mākslas akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes vadība, mācībspēki, studenti, kā arī absolventi.